Sivan Perwer

Hevale Bar Giranim

Home ::::: Govenda Azadixwazan ::::: Herne Pes ::::: Ey FERAT

 

.:: Hevale Bar Giranim ::.

Xebat tevgera min, azadi daxwazya min e.
Le gele guhdar, gele azadixwaz, gale bindest,
hozanek zimane gel e, zimane millet e. Derde
millet dibeje, hise wi radike ji bo mafe wi. Ev
mafe herkesi ye.

Qet zen nekin herweha
Li soren we guhdar im
Nem firotan, nem buha
Ji gele bindest re yar im.
Hevale bargiran im, hevale soresvan im
Hozane gele bindest, endame Kurdistan im
Hevale bargiran im/ Hevale soresvan im
Hozane gele bindest
Hozane we kurdan im
Ez denge Kurdistan im
Endame Kurdistan im

Qet zen nekin herweha
Li soren we guhdar im
Nem firotan, nem buha
Gele bindest re yar im.
Hevale bargiran im
Hevale soresvan im
Hozane gele bindest
Hozane we kurdan im
Ez denge Kurdistan im
Endame Kurdistan im

Nalin te ji Kurdistan
Bo we cedikim helbestan
Deste xwe em direjkin hev
Deynin baxe gulistan
Hevale bargiran im
Hevale soresvan im
Hozane gele bindest
Hozane we kurdan im
Ez denge Kurdistan im
Endame Kurdistan im

Alikare dilsoz im
Redane mere ho vim
Soresger im, him kurd im
Ji bo xwinxwara bi xov im
Hevale bargiran im
Hevale soresvan im
Hozane gele bindest
Hozane we kurdan im
Ez denge Kurdistan im
Endame Kurdistan im


Tekst u Muzik
.:Sivan Perwer:.

Copyright 2006 Je-Givara! all rights reserved