Ey FERAT  


.::Ey Ferat::.
Ey Ferat Ferat
Ey Ferat Ferat
Wek daxwazya min pir direj kur hat
Ey Ferat Ferat
Keferata te bi xum-xum u lew-lew..
Naye bira te ne razan, ne xew
Ey Ferat Ferat

Her dem dinali bi qerin u bi gazi
Pelan dide xwe bi qerin u feryadi
Ey Ferat, Ferat
Keferata te bi xum-xum u lew-lew
Naye bira te ne razan ne xew
Ey Ferat, Ferat

Le kes nizani tu çi dixwazi
Tu ji weki min dixwazi azadi
Ey Ferat, Ferat
Keterata te bi xum-xum u lew lew
Naye bira te ne razan ne xew
Ey Ferat, Ferat

Tu ji wek min ger bibuna Kurd
Ev xurtiya te dibu kul u derd
Ferat li nava Welat''e dihere
Li ser te ji danine mayin u bombe
Tu çawa tahamul dike
Ferat tu kurd i, le Kurde behis i...


Tekst = Cigerxwin.
Muzik = Sivan Perwer


Copyright © 2006 Je-Givara! all rights reserved
Home
Herne Pes
Kine Em
Hay Dil
e-mail me