Gele Min Rabe

.::Gele Min Rabe::.

Gele min rabe xwe bidin hev
Kare xwe bikin hemu tev
Da ku bela nebin ser hev
Bibin xwedane axa xwe

Dicilmisin gul u sosin
Ava jiyane ji me dixwazin
Guhe xwe bidin hev nerazen
Jiyane bi- din gulen xwe
Gele min rabe xwe bidin hev
Kare xwe bikin hemu tev
Da ku bela nebin ser hev
Bibin xwedane axa xwe

Mijul bune dayik bi ser lorikan
Hej(i) dikin giri u hestiren cavan
Xwedi dikin bi van heviyan zaran
Da ku xelas bikin dayika xwe
Gele min rabe xwe bidin hev
Kare xwe bikin hemu tev
Da ku bela nebin ser hev
Bibin xwedane axa xwe...


.:Tekst u Muzik:.
.:Sivan Perwer:.

Copyright © 2006 Je-Givara! all rights reserved

Home

Hay Dil

Agiri

Bilbilo - FerzÍ

e-mail Designer