Agiri


Home

Gele Min Rabe Em Hatin

Bilbilo - Ferze

DOTMAM

e-mail me

.::: Agiri :::.

Ey feleke xayine te çire li me wa kir
Te mala me xera kir
Te zarok u zeçen me be xwedi hist perisan kir
Te dile dostan sikand, dile dijminan bi me sa kir
Feleke yeman, xayine yeman, bebexte yeman
Hey birano hune binerin disa çiyaye
Agiri bi dax u duman e, çi bilind e
Oama xwe bilind kiriye, resa xwe giredaye,
Hezni buye, bang dike çiyaye
Hinde tu ye beji Agiri disa bi gir u hersa xwe tiji buye,
Agiri disa bi vulqanan tiji buye
Agiri, Agiri, Agiri xwin digri,
Feleke yeman, xayine yeman,
Bebexte yeman, le waye

Hey meramo leskere rome zalimen contirkan
Hatin, daketin bajar u gunde
Zaliman li jor kirin giregira bafirok u teyaran
Li jer kirin tiqeliqa topan u mitralyosan
Xerab kirin bajar u gund ji bin de
Hey feleka xayin, meren me kustin
Malen me talan kirin, zaroken me sewi histin
Felek xayin e, nerind e iro li suna ware sera di
Waqe rovi dixwine pepuk u kund e
Feleke yeman, xayine yeman, le waye

Hey meramo wani nabe, feleke xayin e, ne rind e
Eme gazi bikin hel u malbaten
Kurdan bira di gaziya me werin
iro roja tengiye ye, be kar u be ker nabe
Heciyen bi namus u seref bin, bira di gaziya me de werin
Heciyen be xiret u be ker bin bira di
Hembeze jinen xwe de biminin
Felek xayin e, nerind e
Eme hevi u bendewriya xwe bi zarok u seviyen xwe gire din
Dibe, hinek bibine, dibe hinek sibe nebine
Heviya me bi we heviye heye ku we mer u sere me rabin
Merxase me rabin feleke ji ve devere bıqewtine
Heyfa me helin e, bi mer u merxas bin,
Hewar Kurdino heyfa Kurd u Kurdistane li erde nemine
Feleke yeman, xayine yeman, be bexte yeman, le waye


.:Tekst u Muzik:.
.:Sivan Perwer:.Copyright © 2006 Je-Givara! all rights reserved