Home

Le Dilbere

Xewna Min

Zembilfiros

e-mail Me

Helebce

.:: Helebce ::.

Hey gidi dinyaye, dinya bi xwesi u bi zulm, ma qey tu tera insana nake? Te insanen delal cekirine u afirandinye, bo ci caven insanan bar u ter nabe? Geh li ser te xwes dikin u gen duman u ewren res u tari bi ser te de dibarinin.
Hevdu diqelinin. Hey gidi insan bo ci caven te ter u bar nabe? Ma ruke dinyaye tera te nake? Per li Nagasaki, Hirosima, duh li Viyetname u iro li Kurdistane.
Ma Helebce hindik e? Sal 1988 meha Adare gulen Newroze disa dibiskivin. Ewren res u tari bi ser Newrozan de hatin, be kef u sahi, be xwesi, Newrozan disa seren xwe xwar kirin u toven xwe bera bine erde dan, ji bo carek din sin werin!..

Wey lo lo, wey lo lo lo wey lo
Weze daketim kel u kasxanan
Weze daketim sere birc u van diyaran
Weze bi ser kela dile xwe de mijul bum
Disa ji xeman u kulan u derdan birin in ax de wey lo lo lo wey lo...
Disa bombe u baran e, her dere girti mij u duman e
Disa nal e nala birindaran e
Denge dayika te li ser lorike wan e
Bavik bi keder xwe diaveje ser zarokan e
Le zarok mane be nefes,
Be ruh u be can e ax birindar im wey lo lo lo wey lo...

Hey le le wey le le... ferman e uy... Hawar hawar...
Disa li me ferman e li jor tete
Giregir u humehuma bavirok u teyaran e
Her der xistiye nava agir u mij u duman e
Li jer tete qireqira zarokan, hawara dayik u bavan e
Disa dirok xwe nu ve dike weke carek dine ji caran e
Weke Diyarbekir, weke Palo u Genc u Agiri,
Dersim, weke Mahabat u weke Berzan e
Ýro disa li Desta Silemaniye, li keleka Hendire, li bajare Helebce
Fermana me Kurdan e, ferman e, ferman e...
Disa hatin qelandin zarok u zec, tev dayik u bavan e, ax hewar...
Li me ferman e... li min ay... ax birindare we me, li min oy...

Ere hey le le... Here hey lo lo...Hawar Kurdno hune bikin bi lezinin
Hune kaxez u penuseke bibinin binivsinin
Dinya aleme pe bihesinin
Serok u reberen Kurdan li hev birin
Bira bi yek bin ji hale me re tisteki ji dinyaye re binivsinin
Bira xelk u aleme pe bihesinin
Da ku careke ji hale me Kurdan re bibinin
Me ji bin ve bindestiye derinin ha''var hawar...
Heyfa Kurdistan ku iro disewitinin agir li sere me
Kurdan dibarinin ax de ay... lo lo ax de li min birindare we me


Tekst u Muzik .: Sivan Perwer :.

Copyright © 2006 Je-Givara! all rights reserved