Xewna Min
 
.:: Xewna Min ::.

Sivan, Sivan siyar be sibe bu
Of min ci xewnek xwes di
Te ci xewn di bi xer be

Wey lo, wey lo, wey lo lo
W ey le, wey le, wey le le
Ev ci xewek serin bu
Ev ci xewnek rengin bu
Min di xewna xwe de dibu
Kurdistan rizgar bubu

Cum ser birca diyarbekir
Min wa le kur meze kir
Bala xwe da mizgefta
Sex Seid le bi darvekir
Ew Sex Seide Piran
Got kec u xorten Kurdan
Bi milyonan Kurd hene
We pir cebin serhildan.

Ji wir cume Agiri
Dilem hur hur digiri
Ji niska ve dengek hat
Ew denge Doktor Fuad
Sev hebek tari hebu ya tune bu niv
Dest di xew de ciya digrin nehilati hiv
Cum dersime di ciyhe da
Xwes hilkisiyame pe da
Di bin her kevreki da
Seyid Rizo ki te da
Pase cume ber bi jer
Rasti min hat Eliser
Digo lolo Sivano
Berxe ner ji bo nar kir
Di dersime ser ser e
Ci jin e ha ci mer e
Zer zani diha zor zani
Deve tivinga mowizerani

Pey re cume Mahabad
Gelek kes di pergem hat
Cum bajare Mahabad
Gelek kes di pergem hat
Ci sahi ci xwesi bu
Go Sivano tu bi xer hat
Cum Meydana Carcira
Cend stran gotin li wira
Ax le gidi dinyaye
Qazi Mihemed di biram hat

Pey re cume ba Berzan
Ew Berzane sere ciyan
Cek u rext hilgirt milan
Awiren xwe tuj kir wek bazan
Digo bicin Kerkuke
Bikirin sara buke
Dikin zava pesmerge
Li ser ciyayen Duhoke
Pesmerge bi zahmeten xwe
Xwina xwe rijan ji bo me
Bo azadiya gele me
Xwina xwe rijan ji bo me
Ha barik barik barik
Buk u zava li hev bimbarik
Ha barik barik barik
Buk u pesmerge li hev bimbarik
Gava siyarbum ji xew
Qe ew rasti ye ne derew
Ji we dikim hevi
Ve xewne bibin seri... Wey le wey lo wey lolo...

Tekst u Muzik = Sivan Perwer

Copyright 2006 Je-Givara! all rights reserved

 

  
 


Home

Le Dilbere

Helebce

Zembilfiros

e-mail Designer