Home

Ya Star

Heviya Te

Roj u Heyv

Write me

Naze

.::Le Naze::.

Le Naze le Naze
Le Naze Nazeliye

Kocera li beriye
Cend salan mam li heviye
Bejn Zirav wek teliye
Min ji xwe re li cole diye

Diyarbekir bi derge ye
Nisebin bi qisle ye
Stilil’e bi baxce ye
Qamislok di bin re ye
Lode bi Sabun u ce ye
Min u Naze dil heye
Heqe xelke ci ji me ye le Naze
Wey Naze Sebra dila
Te ci digot min digot bila
Singe te baxce gula
Je tet denge bilbila
Em herin nav baxce gula
Le Naze, le Naze

Li min u sere newale
Lawik dike heware
Kes bi heware nizane
Ji bili Naze le Naze
Le Naze Nazeliye
Xezala Li beriye
Cend salan mam li heviye
Min ji xwe re li erde diye
Eze Naze xwe bigrim
Bigerim qesra Biseri''ye


Tekst u Muzik:
Geleri / Strana Biseri''ye
Berhevkar: Sivan Perwer

Copyright © 2006 Je-Givara! all rights reserved