Roj u Heyv

.::Ez Xelef im::.

-Li nava ber u koman de sere deqi pir bun. Rik ji hev digirtin. Dost nebun deste wan bigihinin hev. Ciroka me di der bareye Xelefe Suvi u Ezdinsere Mire Botan de ye

- Wa Ezdinser mire Botan !Ka ke pista xwe spartiye Romiyan e. Tu dibeji Xelef ditirse ji meydan e. Ka were em iro deqen xwe li hev bidin. Eme bibinin ku ki berx e, ki beran e. Pes de were!

- Heeeeey lo hun dibinin kom u beren me hatine hembere hev ser dikin looo.. Xelefe Suvi, Ezdinser mire Botan. Heeeeeeey Ezdinser derkeve meydane. Ser sere me ye!

Ez Xelef im Xelef im
Hawar e mir, hawar e mir hawar e mir
Ez Xelef im Xelef im
Ezdinser mire Botan e
Xwediye sure bisedef im
Hawar e mir hawar e mir hawar e mir
Xwediye sure bisedef im
Ezdinser mire Botan e

Nav esiran bigef im
Hawar e mir hawar e mir hawar e mir
Nav esiran bigef im
Ezdinser mire Botan e

Ez Xelef im Xelef im
Hawar e mir, hawar e mir hawar e mir
Ez Xelef im Xelef im
Ezdinser mire Botan e

-Li ser sikestina nav u deng, Xelefe rebere beran u Ezdinsere Mire Botan sere deqani dikirin.
Pe re li hembere hezen Romiyan wenda dikin Le ta hese wan te seri, wenda dikin her tisti.
Mixabin xirabmali ye sere biralti.

-Heey miro miro miro! Disa dest pe kiri sere kom u beran e.
-Heee dibe Ezdinsere mire Botan u Xelefe Suvi

Ez Xelefe kinik im
Hawar e mir, hawar e mir hawar e mir
Ez Xelefe kinik im
Ezdinser mire Botano
Xwediye sure bisirik im
Hawar e mir hawar e mir hawar e mir
Xwediye sure bisirik im
Ezdinser bege begano

Nav esiran birik im
Hawar e, mir hawar e, mir hawar e, mir
Nav esiran birik im
Ezdinser mire Botano

Ez Xelef im Xelef im
Hawar e, mir hawar e, mir hawar e mir
Ez Xelef im Xelef im
Ezdinser mire Botan e.

Gotin u muzik: Geleri
Kurte axaftin: Sivan PerwerCopyright 2006 Je-Givara! all rights reserved


Home

Heviya Te

Sare

Helbesten Bijarti - 1

mail me